Mellemøstlig catering

Om Ishtar - De etniske rødstrømper

En socialøkonomisk virksomhed med butik, catering og undervisning

Simply Easy Learning
Socialøkonomisk virksomhed

Drevet af frivillige og ansatte kvinder i jobtræning, praktik og aktivering med rødder i de mellemøstlige lande. Overskuddet går til socialt arbejde.

Mad med kærlighed

Vi laver mad som vores forældre og bedsteforældre - med kærlighed og friske råvarer.

Formidling af kultur

Vi formidler kultur igennem mad, undervisning og folkekøkken. 

Video om Ishtar lavet af Cinemateket ifm. Arabian Nights 2017. 

Ishtar – De Etniske Rødstrømper, en socialøkonomisk virksomhed

ISHTAR –De Etniske Rødstrømper er en institution med egen bestyrelse, og har bl.a. til formål at drive et værested på Nørrebro for kvinder med anden kulturel og/eller etnisk baggrund end dansk (herefter også omtalt som indvandrerkvinder).

Institutionen arbejder for at give isolerede indvandrerkvinder et værdifuldt liv ved at skabe netværk og aktiviteter og på den måde forebygge og afhjælpe social isolation. Desuden er ISHTARs virke med til, at sikre bevarelsen og udviklingen af selvhjælpsgrupper, samværsaktiviteter og rådgivning for målgruppen.


ISHTAR
 arbejder ud fra et Non-Profit princip, og rummer en cateringvirksomhed og en butik. Ethvert overskud i ISHTARs forretninger går ubeskåret til sociale formål, og har i sine vedtægter bl.a. disse formålsparagraffer:

Ishtars grundlæggende formål er:

2.5 At styrke håbet for et godt fælles liv i Danmark, bl.a. ved at skabe kontakter mellem indvandrere og danskere for at fremme inklusion, tolerance og forståelse for forskellighed, samt ved at afhjælpe fordomme og stoppe enhver form for diskrimination.

2.6 At øge målgruppens selvværd ved at støtte denne i at udvikle egne kompetencer og bruge egne ressourcer i virksomhedens frivillige arbejde, herunder i butikken og ved virksomhedsarrangementer m.v. med mellemøstlig madlavning.

2.7 At styrke det frivillige sociale arbejde i lokalsamfundet.

Enhver støtte og ethvert samarbejde med ISHTAR er understøttelse af vigtige sociale formål, og samtidigt en anerkendende håndsrækning til en udsat målgruppe, som igennem dette projekt arbejder for at skabe bedre rammer for alle beboere af Indre Nørrebro.

Få etnisk catering

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at få leveret mellemøstlig mad til dit næste arrangement. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Bestyrelsen

Erik Lohmann Davidsen
Formand. Ekstern lektor, cand.jur. I en årrække var han amtsdirektør. 

Kristina Koch Sloth
Vicekommunal-direktør, Lejre Kommune. Har vært chef for Børne og Ungdoms forvaltning i Københavns Kommune og Direktør for Børn, Sundhed og Velfærd, Albertslund Kommune. , er cand.merc. i økonomi, strategi og organisation fra Handelshøjskolen i København 2005.

Klaus Mygind
Uddannelseskonsulent.
Chefkonsulent hos Metropol og er i Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

Devrim Ulgu
Arbejder som Financial Adviser i Merkur Andelskasse.
Hanne Danielsen
Adm. Direktør for Grennessminde, en socialøkonomisk virksomhed for unge med særlige behov. Hanne Danielsen har tidligere været TV-vært på DR , TV 3 og direktør blandt andet for TV 2 ..

Initiativet lader sig gøre gennem støtte fra en håndfuld fonde: 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

OAK Foundation Denmark

Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond

Fællesskabet HØRT

Den lokale Super Brugsen, Nørrebrogade 53B, 2200 Kbh. N

Nordea Fonden

Novo Nordisk Fonden

1. Majfonden

Københavns Kommune Socialforvaltning

Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Statens Kunstfond